Kompetencer

Hos Kim Bjørn Arkitekter arbejder vi med 5 hovedkompetenceområder; erhverv, boliger, storkøkkener/kantiner, undervisning og indretning. Hovedområderne suppleres af kompetencer inden for bygherrerådgivning, totalrådgivning, byggeledelse samt energi og miljø. Disse kompetencer kan kombineres således, at de passer til lige netop Jeres behov.

 

Som bygherrerådgiver varetager vi bygherrens interesser gennem alle faser og planlægger processen for at sikre det bedste resultat.

 

Gennem dialog/workshops med bygherre og øvrige interessenter udarbejder vi byggeprogrammer, der tager afsæt i stedets eller eksist. bygningers potentiale samt definerede behov og ønsker.

 

Energi og miljø er en naturlig forudsætning for vores arbejde. Det er vores ambition at optimere alle vore projekter mest muligt og fra starten indarbejde bæredygtighed, energimæssigt, socialt og økonomisk, i projektets arkitektoniske udtryk og kvalitet.

 

Læs mere om vores kompetencer under vores hovedkompetenceområder

 

tegnestuen Boliger Valby Maskinfabrik

Novo Nordisk Kantine Måløv

kontakt Projekter
Erhverv Boliger

Storkøkken/

Kantine

Undervisning Indretning