E9 køkken & kantine

Indretning af nyt produktionskøkken samt ombygning af kantine til 600 spisende medarbejdere. Kantinen ombygges med en ny balkon samt gæstekantine, som skyder sig ind i det eksisterende dobbelthøje kantinerum. Køkkenet udføres enkelt og funktionelt med vægt på funktion, arbejdsmiljø og tiltag til bæredygtighed.

 

Alle overflader i køkken og kantine udskiftes med nye overflader og farver, hvor der lægges stor vægt på de akustiske forhold. Desuden udføres der indretning samt design af buffeter, anretterbord og enheder til vandautomater mv.

 

 

Ydelse | Underrådgiver

Udførelsesår | 2012

Entrepriseform | Fagentreprise

Ingeniør | Rambøll A/S

Areal | 1100