Damgårdsparken

Ombygning af plejehjem samt storkøkken til produktionskøkken for køle-vakuummad til børneinstitu­tioner, andre institutioner i kommunen samt ældre i eget hjem.

Bygherre |  Egedal kommune

Ydelse | Arkitektarbejde

Byggesum | kr. 8 mio.

Udførelsesår | 2007

Entrepriseform | Hovedentreprise

Ingeniør | Leif Hansen Rådgivnede ingeniører A/S

Areal | 450