Lærkeskolen

Tilbygning af 4 undervisningslokaler samt ombygning af eksisterende forhold til garderobe.

 

Tilbygningen er udført i geometri som øvrige bygninger og fremstår med facader i lærketræ og hvide plader.

 

Udearealer er bearbejdet landskabeligt og med en stor udvendig terrasse i træ, boldbaner mv.

 

Bygherre | Egedal kommune

Bygherrerep.: | Hans Lund

Brugerrep.: | Benni Schlechter

Ydelse | Arkitektarbejde

Byggesum | ca. kr. 5 mio.

Udførelsesår | 2011

Entrepriseform | Hovedentreprise

Areal | 480   

Energiklasse | 2015