Demenslandsby

Visionen er at skabe et sted, hvor alle kommunens demente kan bo og færdes frit så de kan opleve selvstændighed, frihed og øget livskvalitet trods en svær demenssygdom.

 

Valg af løsninger, endelig udformning og økonomi er udført i tæt dialog med Faxe kommune.

 

Tegnestuen har forestået totalrådgivningen med dispositionsforslag, myndighedsprojekt, udbud og udførelse.

Bygherre | Faxe kommune

Bygherrerep.: | 

Brugerrep.: | 

Ydelse | Totalrådgiver

Byggesum | 

Udførelsesår | 2017

Entrepriseform | Fagentreprise

Ingeniør | 

Areal |  m²

Energiklasse | 2015