Blindecenter Bredegaard

Tegnestuen arbejder med en helhedsorienteret plan for Blindecenter Bredegaard, som omfatter ændring af den eksisterende bebyggelse, samt nybyggeri, hvor tilgængelighed og bæredygtighed er vigtige elementer.

 

Visionen er at landskab og arkitektur danner spændende rumforløb med stræder, pladser og gårdrum som afspejler et overskueligt bevægelsesmønster for den blinde.


Boligerne er indrettet fleksibelt til alle typer handicappede.

Bygherre | 

Bygherrerep.: | 

Brugerrep.: | 

Ydelse |Byggeprogram

Byggesum | 

Udførelsesår | 2017

Entrepriseform | 

Ingeniør | 

Areal |  m²

Energiklasse | 2020