Statens Lufthavnsvæsen

Arkitektkonkurrence i forbindelse med EU-prækvalifikation om nyt kontroltårn i Kastrup

 

Arkitektonisk idé:

Den arkitektoniske idé har været at udføre et enkelt funktionalistisk, stabilt tårn med få grundliggende elementer. Det er tilvejebragt ved at placere de nødvendige funktion­er hvor der er brug for dem: i top og bund af tårnet.

 

Tårnet er opbygget over en bærende stålkonstruktion (en om­drejningshyperboloide) bestående af Ø200mm galvaniserede stålrør hvilket giver stor stabilitet i tårnet.

 

Tårnet står på en slebet betonplade hvor tårnets foyer er placeret. Fra foyeren fører glaselevatorer, trappe og installationsskakte op til de øverste etager som består af øvre og nedre cap's, personalefaciliteter, møder- og teknikrum. Under foyeren er der en kælder, hvor de tunge tekniske installationer er placeret.

Bygherre | Statens Lufthavnsvæsen

Ydelse | Arkitektarbejde

Byggesum | ca. kr. 50 mio.

Udførelsesår | 1999

Entrepriseform | Hovedentreprise

Ingeniør | Carl Bro A/S

Areal | ca. 1700