CPH Non-Schengen

Projektet etablerer et nyt siddeområde samtidig med at udsynet fra Fingerroden til flyenes standpladsareal og F&B-udbuddet i Fingerroden forbedres og udvides.

Eksisterende transfercenter flyttes til balkon, eksisterende kiosk-enhed (7eleven) udvides og der etableres en ny café/bar. Der etableres et nyt samlet sidde- og opholdsareal i 3 zoner med café-, stå- og hvilemøbler. Den eksisterende flugtvejstrappe fra balkonen åbnes så der bliver direkte forbindelse fra F&B-området til balkonen.

Bygherre | CPH Københavns Lufthavne

Bygherrerep.: | Anne Possin Müller

Ydelse | Arkitektrådgivning og byggeledelse

Byggesum | ca. kr. 3 mio.

Udførelsesår | 2014

Entrepriseform | Hovedentreprise

Ingeniør | Rambøll A/S

Areal | 350