Tåstrupgård

Helhedsorienteret renovering

 

Arkitektkonkurrence om en helhedsorienteret
renovering af boligbebyggelsen Tåstrupgård med 960 boliger. Vundet blandt syv indbudte arkitektfirmaer.

 

Opgavens hovedmål var at skabe liv og tryghed i bebyggelsen ved at forbedre overskueligheden og tydeliggøre strukturen med bebyggelsens 4 lokalområder og binde dem sammen med et gennemgående hovedstrøg.

 

Hovedpunkter:

Etablering af nyt hovedstøg, nye kvarterstorve og boliggader.

 

Delvis omlægning af friarealer.

 

Indretning af nye klublokaler, genbrugsgård og ejendomskontor med nye facader og glaspartier, toilet- og køkkenfaciliteter.

 

Delvist renoverede/nye facadepartier.

 

Omlægning af altangange og etablering af underliggende garager. Nedlægning af parkeringskælder.

Bygherre | AKB Taastrup

Afd. 4901, Tåstrupgård

Bygherrerep.: | Frans Landert

Ydelse | Underrådgiver

Byggesum | ca. kr. 200 mio.

Udførelsesår | 2005

Entrepriseform | Storentrepriser

Ingeniør | HaCaFrø A/S