Magnetboligerne

Nybyggeri af 42 almennyttige boliger på Flintholm Allé.

 

Bebyggelsen består af et gadehus langs Flintholm Allé og et havehus, der rækker ind i den kommende Flintholm byhave.

 

I gadehusets nederste etager er indrettet fælleslokaler for beboerne samt studierum for kreativ udfoldelse.

Bygherre | KAB

Bygherrerep.: | Flemming Stagis

Brugerrep.: | Flemming Stagis

Ydelse | Arkitekt arb. og landskab

Byggesum | ca. kr. 40 mio.

Udførelsesår | 2009

Entrepriseform | Totalrådgiver

Ingeniør | MT Højgaard A/S

Areal | 4.400