Valby Maskinfabrik

 

På Valby Maskinfabriks tidligere arealer er arbejdet med at opføre 11.000 kvm. boligbyggeri netop blevet færdigt og de første lejere er flyttet ind.

 

Tegnestuen har stået for skitsering og projektering af de 110 lejligheder, der er opført med De Forenede Ejendomsselskaber A/S som bygherre.

07.12.2016

Söder Torn - Stockholm

 

Vi har netop afleveret vores forslag til nye udearealer omkring Söder Torn (1979) i Stockholm tegnet af Henning Larsen.

 

På opdrag fra kommunen indeholder forslaget nye rammer for udeserveringen omkring restauranten i tårnets stueetage, adgang til træterrasse fra indendørs pool-område for beboere samt et koncept for at inddrage og opgradere hele området i den omkringliggende Fatbursparken.

02.11.2016

Rejsegilde - Bygmestervej

 

Der er den 14. september 2016 afholdt rejsegilde for vores nye etageboligbyggeri på Bygmestervej, København NV.

 

Ejerlejlighederne afsluttes med attraktive penthouse-lejligheder samt fælles tagterrasse på øverste etage, mens der under gårdrummet er anlagt P-kælder.

 

Opgaven udføres i samarbejde med WR Entreprise A/S.

14.10.2016

Demenslandsby - Faxe Kommune

 

Tegnestuen har netop afleveret skitseforslag til Demenslandsby Haslev omkring det eksisterende plejehjem.

 

Visionen er at skabe et sted, hvor alle kommunens demente kan bo og færdes frit så de kan opleve selvstændighed, frihed og øget livskvalitet trods en svær demenssygdom.

 

Dialog omkring valgte løsninger, endelig udformning og økonomi pågår med Faxe kommune.

 

12.10.2016

Tagrenoveringer - Egedal Kommune

 

Tegnestuen har netop afsluttet efterisolering samt udskiftning af tagbeklædning på Maglehøjskolen etape 2, Veksø Skole etape 2 samt Ganløse Kulturhus

 

Tagene er efterisoleret efter BR2015 krav og beklædning er udskiftet med undertag af brædder og tagpap.

21.09.2016

Faxe Kommune - Byrådssalen taget i brug

 

Første fase af ombygningen af Haslev Seminarium er gennemført, og den nye byrådssal med tilhørende mødefaciliteter er taget i brug.

 

Nu pågår arbejdet med at indrette og istandsætte de to hovedbygninger samt opgradere den tilknyttede skolefløj.

 

31.08.2016

CPH - Københavns Lufthavne, Terminal 3

 

Vi har netop afsluttet opførelsen af et nyt butiksområde i CPH, terminal 3. Dette er den 3. af samme type butiksområde vi har udført for CPH.

 

31.08.2016

Istandsættelse af det tidligere Haslev Seminarium

 

Faxe kommune samler en række aktiviteter i det tidligere Haslev Seminariums historiske bygninger. 

Kim Bjørn Arkitekter skal stå for ombygning og istandsættelse af knapt 4.500 m², hvor bl.a. en tidligere gymnastiksal indrettes til byrådssal, mødefaciliteter etableres, og en lang række kommunale tilbud til børn og unge samles og får nye tidssvarende rammer.

03.05.2016

Vikingernes Hus, konkurrenceforslag

 

Vores forslag til en udvidelse af Vikingtidsmuseet på Bygdøy ved Oslo, Norge.

 

Forslaget er bygget op om og ind i en plint.
Indendørs rummer plinten fleksible lokaler til skiftende udstillingsformer og størrelser.

Udendørs er pliten platform for levende værksteder, spiseoplevelser og improviseret liv udenfor fast åbningstid.

28.04.2016

Kulturskolen, Frederiksberg

 

Kim Bjørn Arkitekter er sammen med G.V.L. Entreprise, Dominia A/S, Becht ApS og APCOA Parking Danmark prækvalificeret til at konkurrere mod to andre teams om at udvikle en kulturskole ved det gamle radiohus på Frederiksberg.

Projektet placeres på en grund tæt på Musikhuset og omfatter en kulturskole indeholdende faciliteter for musik, dans, billedkunst, film samt et større spillested.
Det hele kobles med en ny parkeringskælder og grønne uderum.

28.04.2016

Balsmoseskolen, Egedal kommune

 

Tegnestuen arbejder i øjeblikket på en renovering af Balsmoseskolen i Smørum, der er på ca. 11.000 m²

Konceptet for renoveringen er at skabe en helhedsløsning, der opgraderer de fysiske rammer væsentligt og forbedrer arbejdsmiljøet for elever og ansatte. 

Projektet omfatter udskiftning og renovering af klimaskærm, optimering af akustiske forhold og etablering af energibesparende foranstaltninger, hvor fokus er på intelligent styring af lys samt brug af LED.

29.03.2016

CPH - Københavns Lufthavne, Terminal 3

 

Tegnestuen har i stået for udvidelse af butik i terminal 3 i Københavns  lufthavn.
Butiksarealet er udvidet og der er udført ny rampe som forbindelse mellem øvre og nedre butiksområde.

17.03.2016

CPH - Københavns Lufthavne, finger B

 

Kim Bjørn Arkitekter arbejder med en opgradering af hele finger B.

Opgraderingen omfatter ny indretning af samtlige gates, hvor møbeltypologier, gulve, vægge og brugervenlighed for passagererne er i højsædet.
Sideløbende nedrives og opbygges nye toiletkerner, trappeskakter lukkes og terminalens oprindelige kunstudsmykning genetableres i en kontekst, der faciliterer de ventede og ankommende passagerer.

Hele renoveringen forventes gennemført i løbet af sommeren '16.

 

11.03.2016

Eremitageparken, Hjortekær.


Kim Bjørn Arkitekter er ved at lægge sidste hånd på et skitseforslag vedrørende facade- og energirenovering af Eremitageparken i Hjortekær, nord for København.
Bebyggelsen er tegnet af arkitekterne Erik Korshagen og Jørgen Juul Møller i 1969-70.

 

Kim Bjørn Arkitekter søger med forslaget at værne om de modernistiske terrassehuses karakteristika samtidig med at byggeriet opdateres til tidssvarende rammer for varmetab og byggeteknik.

07.03.2016

Alvar Aalto Musem, konkurrenceforslag.

 

Vores forslag til en ny forbindelsesbygning mellem Alvar Aalto Museum og Museum of Central Finland i Jyväskylä, Finland.

 

Skitseforslaget formidler forbindelsen og overgangen mellem Alvar Aalto Museum og Museum of Central Finland. Lige så væsentligt formidler forslaget en stærk sammenhæng med udearealerne mellem de to museer.

09.02.2016

Lejligheder på Bygmestervej, København NV

 

Vi er netop ved at afslutte 3D-projekteringen af 58 spændende ejerlejligheder med altaner mod gården i et gulstens etageboligbyggeri på Bygmestervej, København NV.

Øverste etage vil bestå af attraktive penthouse-lejligheder, mens der under gårdrummet bliver anlagt P-kælder.

Opgaven udføres i samarbejde med WR Entreprise A/S.

18.01.2016

Lejligheder på Ålekistevej, Vanløse

 

Vi er netop nu i gang med at projektere et etageboligbyggeri på Ålekistevej, Vanløse.
Projektet omfatter 11 lejligheder, der projekteres for Mäckler Erhvervsbyg ApS.

06.01.2016