Nordic Food College, Nykøbing Mors


Tegnestuen har i samarbejde med Meissner + Sigh Arkitekter og Rambøll vundet arkitektkonkurrencen om et nyt Nordic Food College for EUC i forbindelse med Morsø Landbrugsskole.

 

Nordic Food College er et nyt koncept indenfor mad og landbrug, hvor målet er at man som kok får 'fingerne i jorden' og derigennem kendskab til hele processen fra 'jord til bord'.

 

Kim Bjørn Arkitekter er med i projektet som specialister i køkkener, og står for koncept, flow og indretning.

14.05.2018

Pladehallen

Nordea Ejendomme 

 

Tegnestuen arbejder på udvikling og projektering af Pladehallen på Frederiks Brygge, Kbh SV.


Bygningen indeholder boliger, erhverv og grønne fællesområder.

08.03.2018

Daginstitutionen Carlsvognen

Frederiksberg Kommune

 

Tegnestuen har netop påbegyndt et projekt på renovering af daginstitutionen Carslvognen, som består i at forbedre de akustiske forhold, indretning af et produktionskøkken til 100 børn, facaderenovering med nye vinduer og facadepuds, samt nybygning af fællesrum, lager, teknikrum og garderobe mv.

Desuden projekteres der madelevator til alle etager samt tilpasning af landskab.

19.01.2018

Lærkeskolen

Egedal Kommune

 

De tre eksisterende gangbroer, som er åbne og spænder over gårdrummet, er hårdt medtaget og nedbrudt af vejrliget.

Tegnestuen har netop renoveret en af gangbroerne, med udskiftning af stålkonstruktion og betonrenovering af dæk og søjler.

Herefter er der bygget en let konstruktion med vægge og tag, som lukker gangbroen. Fra gangbroen er der udført en trappe ned til gården, med indbygget lysbånd under håndlisten.

19.01.2018

Haslev-afdelingen

Erhvervsavisen Sjælland har været forbi vores afdeling i Haslev og skrevet et par fine ord herom.

 

Læs mere her

22.09.2017

Faxe Kommune - Demenslandsby

 

Onsdag var en festdag på plejecentret Grøndalshusene i Haslev. Der var inviteret til rejsegilde på det nye demensdagcenter, der efter planen slår dørene op i oktober.


Grøndalshusene skal etableres som en »demenslandsby«, et trygt miljø for de demente borgere, men det skal samtidig være et åbent sted, hvor helt almindelige borgere kan kigge forbi og få en snak, uden at have et fastlagt ærinde her.

17.08.2017

Faxe Kommune - Haslev Seminarium

 

Ombygningen af Haslev Seminarium er ved at blive afsluttet. 

 

Ganske snart rykker Familiehuset og Ungevejen ind i lokalerne.

For nylig blev hovedbygningens indvendige vægge pyntet af graffitikunstner William Hjort.

15.08.2017

Kim Bjørn Arkitekter har netop afleveret forslag til en ny Kultur- og Musikskole på Frederiksberg efter et grundigt og positivt dialogforløb med Frederiksberg kommune som bygherre. 

 

Tegnestuen er en del af et team bestående af GVL Entreprise, Dominia og Becht som alle nu ser frem mod afgørelsen med stor spænding.

12.07.2017

Alle lejligheder i vores projekt på Bygmestervej er blevet lejet ud, og ind til videre er tilbagemeldingerne positive. 

 

Ejerlejlighederne afsluttes med attraktive penthouse-lejligheder samt fælles tagterrasse på øverste etage, mens der under gårdrummet er anlagt P-kælder.

 

Opgaven udføres i samarbejde med WR Entreprise A/S.

 

06.07.2017

Dampfærgevej 26, København

Tegnestuen arbejder i øjeblikket med ombygning af kontorbygning på Dampfærgevej for PFA Ejendomme.

 

Arbejder omfatter ombygning og indretning af kantine og køkken, reception, storrumskontor, møderum, mv.

 

Opgaven udføres i samarbejde med entreprenør MT Højgaard.

31.05.2017

Dansk Byplanlaboratorium og TV ØST har fået øje på de gode intentioner i vores design af Demenslandsbyen i Haslev.

 

Læs mere her 

27.04.2017

Blindecenteret Bredegaard

- 'En helhedsorienteret plan'

 

Tegnestuen arbejder med en helhedsorienteret plan for Bredegaard, som omfatter ændring af den eksisterende bebyggelse, samt nybyggeri, hvor tilgængelighed og bæredygtighed er vigtige elementer.
Visionen er at landskab og arkitektur danner spændende rumforløb med stræder, pladser og gårdrum som afspejler et overskueligt bevægelsesmønster for den blinde.
Boligerne er indrettet fleksibelt til alle typer handicappede.

 

28.02.2017

Storkøkken og kantine

Tegnestuen har netop færdiggjort en total ombygning af en eksisterende kantine med anretterkøkken, der dagligt betjener 600 spisende gæster.

Køkkenet er opbygget over et flow  med vareindlevering og lagerfunktioner, koldt køkken, varmt køkken, og opvask med selvafrydning.

Læs mere her

10.01.2017

Valby Maskinfabrik

 

På Valby Maskinfabriks tidligere arealer er arbejdet med at opføre 11.000 kvm. boligbyggeri netop blevet færdigt og de første lejere er flyttet ind.

 

Tegnestuen har stået for skitsering og projektering af de 110 lejligheder, der er opført med De Forenede Ejendomsselskaber A/S som bygherre.

07.12.2016

Söder Torn - Stockholm

 

Vi har netop afleveret vores forslag til nye udearealer omkring Söder Torn (1979) i Stockholm tegnet af Henning Larsen.

 

På opdrag fra kommunen indeholder forslaget nye rammer for udeserveringen omkring restauranten i tårnets stueetage, adgang til træterrasse fra indendørs pool-område for beboere samt et koncept for at inddrage og opgradere hele området i den omkringliggende Fatbursparken.

02.11.2016

Rejsegilde - Bygmestervej

 

Der er den 14. september 2016 afholdt rejsegilde for vores nye etageboligbyggeri på Bygmestervej, København NV.

 

Ejerlejlighederne afsluttes med attraktive penthouse-lejligheder samt fælles tagterrasse på øverste etage, mens der under gårdrummet er anlagt P-kælder.

 

Opgaven udføres i samarbejde med WR Entreprise A/S.

14.10.2016

Demenslandsby - Faxe Kommune

 

Tegnestuen har netop afleveret skitseforslag til Demenslandsby Haslev omkring det eksisterende plejehjem.

 

Visionen er at skabe et sted, hvor alle kommunens demente kan bo og færdes frit så de kan opleve selvstændighed, frihed og øget livskvalitet trods en svær demenssygdom.

 

Dialog omkring valgte løsninger, endelig udformning og økonomi pågår med Faxe kommune.

 

12.10.2016

Tagrenoveringer - Egedal Kommune

 

Tegnestuen har netop afsluttet efterisolering samt udskiftning af tagbeklædning på Maglehøjskolen etape 2, Veksø Skole etape 2 samt Ganløse Kulturhus

 

Tagene er efterisoleret efter BR2015 krav og beklædning er udskiftet med undertag af brædder og tagpap.

21.09.2016

Faxe Kommune - Byrådssalen taget i brug

 

Første fase af ombygningen af Haslev Seminarium er gennemført, og den nye byrådssal med tilhørende mødefaciliteter er taget i brug.

 

Nu pågår arbejdet med at indrette og istandsætte de to hovedbygninger samt opgradere den tilknyttede skolefløj.

 

31.08.2016

CPH - Københavns Lufthavne, Terminal 3

 

Vi har netop afsluttet opførelsen af et nyt butiksområde i CPH, terminal 3. Dette er den 3. af samme type butiksområde vi har udført for CPH.

 

31.08.2016

Istandsættelse af det tidligere Haslev Seminarium

 

Faxe kommune samler en række aktiviteter i det tidligere Haslev Seminariums historiske bygninger. 

Kim Bjørn Arkitekter skal stå for ombygning og istandsættelse af knapt 4.500 m², hvor bl.a. en tidligere gymnastiksal indrettes til byrådssal, mødefaciliteter etableres, og en lang række kommunale tilbud til børn og unge samles og får nye tidssvarende rammer.

03.05.2016

Vikingernes Hus, konkurrenceforslag

 

Vores forslag til en udvidelse af Vikingtidsmuseet på Bygdøy ved Oslo, Norge.

 

Forslaget er bygget op om og ind i en plint.
Indendørs rummer plinten fleksible lokaler til skiftende udstillingsformer og størrelser.

Udendørs er pliten platform for levende værksteder, spiseoplevelser og improviseret liv udenfor fast åbningstid.

28.04.2016

Kulturskolen, Frederiksberg

 

Kim Bjørn Arkitekter er sammen med G.V.L. Entreprise, Dominia A/S, Becht ApS og APCOA Parking Danmark prækvalificeret til at konkurrere mod to andre teams om at udvikle en kulturskole ved det gamle radiohus på Frederiksberg.

Projektet placeres på en grund tæt på Musikhuset og omfatter en kulturskole indeholdende faciliteter for musik, dans, billedkunst, film samt et større spillested.
Det hele kobles med en ny parkeringskælder og grønne uderum.

28.04.2016

Balsmoseskolen, Egedal kommune

 

Tegnestuen arbejder i øjeblikket på en renovering af Balsmoseskolen i Smørum, der er på ca. 11.000 m²

Konceptet for renoveringen er at skabe en helhedsløsning, der opgraderer de fysiske rammer væsentligt og forbedrer arbejdsmiljøet for elever og ansatte. 

Projektet omfatter udskiftning og renovering af klimaskærm, optimering af akustiske forhold og etablering af energibesparende foranstaltninger, hvor fokus er på intelligent styring af lys samt brug af LED.

29.03.2016

CPH - Københavns Lufthavne, Terminal 3

 

Tegnestuen har i stået for udvidelse af butik i terminal 3 i Københavns  lufthavn.
Butiksarealet er udvidet og der er udført ny rampe som forbindelse mellem øvre og nedre butiksområde.

17.03.2016

CPH - Københavns Lufthavne, finger B

 

Kim Bjørn Arkitekter arbejder med en opgradering af hele finger B.

Opgraderingen omfatter ny indretning af samtlige gates, hvor møbeltypologier, gulve, vægge og brugervenlighed for passagererne er i højsædet.
Sideløbende nedrives og opbygges nye toiletkerner, trappeskakter lukkes og terminalens oprindelige kunstudsmykning genetableres i en kontekst, der faciliterer de ventede og ankommende passagerer.

Hele renoveringen forventes gennemført i løbet af sommeren '16.

 

11.03.2016

Eremitageparken, Hjortekær.


Kim Bjørn Arkitekter er ved at lægge sidste hånd på et skitseforslag vedrørende facade- og energirenovering af Eremitageparken i Hjortekær, nord for København.
Bebyggelsen er tegnet af arkitekterne Erik Korshagen og Jørgen Juul Møller i 1969-70.

 

Kim Bjørn Arkitekter søger med forslaget at værne om de modernistiske terrassehuses karakteristika samtidig med at byggeriet opdateres til tidssvarende rammer for varmetab og byggeteknik.

07.03.2016

Alvar Aalto Musem, konkurrenceforslag.

 

Vores forslag til en ny forbindelsesbygning mellem Alvar Aalto Museum og Museum of Central Finland i Jyväskylä, Finland.

 

Skitseforslaget formidler forbindelsen og overgangen mellem Alvar Aalto Museum og Museum of Central Finland. Lige så væsentligt formidler forslaget en stærk sammenhæng med udearealerne mellem de to museer.

09.02.2016

Lejligheder på Bygmestervej, København NV

 

Vi er netop ved at afslutte 3D-projekteringen af 58 spændende ejerlejligheder med altaner mod gården i et gulstens etageboligbyggeri på Bygmestervej, København NV.

Øverste etage vil bestå af attraktive penthouse-lejligheder, mens der under gårdrummet bliver anlagt P-kælder.

Opgaven udføres i samarbejde med WR Entreprise A/S.

18.01.2016

Lejligheder på Ålekistevej, Vanløse

 

Vi er netop nu i gang med at projektere et etageboligbyggeri på Ålekistevej, Vanløse.
Projektet omfatter 11 lejligheder, der projekteres for Mäckler Erhvervsbyg ApS.

06.01.2016

Ombygning af kantine

 

Tegnestuen har netop afsluttet etape I i ombygningen af en storkantine.
Fokus har været på ny indretning, møblering og forbedring af akustiske forhold.

I øjeblikket arbejder vi på etape II, der er en total ombygning af et storkøkken med tilknyttet, mindre kantine, samt et køkken i forbindelse med en gæstekantine.
 

Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø såsom akustik, luftskifte, optimale ergonomiske løsninger og har fokus på grøn energi og bæredygtighed.

18.12.2015

Ganløse skole, indretningsforslag

 

Kim Bjørn Arkitekter har netop afleveret et skitseforslag til indretning af lærerlounge på Ganløse skole i Egedal kommune.

 

Forslaget ibefatter et indretnings- og renoveringsforslag med materialer, belysning, møblering og tilhørende budget.

09.11.2015

Nye lokaler

 

Kim Bjørn Arkitekter er flyttet til nye og større lokaler på Frederiksberg Allé 17, 3.sal.

Derfor er kunder og samarbejdspartnere inviteret til reception torsdag den 8. oktober 2015.

 

Vi glæder os til at arbejde med kommende såvel som nuværende opgaver i de nye omgivelser.

21.09.2015

Ny hjemmeside

 

Hos Kim Bjørn Arkitekter er sommeren blevet brugt på at flytte til nye større lokaler.
Samtidig kan vi nu også præsentere vores nye hjemmeside.

17.09.2015

CPH - Københavns Lufthavne, finger B

 

Tegnestuen arbejder i øjeblikket med at opgradere hele finger B.

 

Første etape er blevet udført i foråret. Den omhandlede etablering af ny tax-free butik, restaurant og en større toiletkerne.

Anden etape pågår med projektering og planlægning af ny indretning af hele finger B samt etablering af endnu en toiletkerne.

13.09.2015

Nye faciliteter for Egedal Musikskole

 

Tegnestuen arbejder for tiden med at skabe nye rammer for Egedal Musikskole, der har til huse i lokaler på Stenløse Kulturhus.

Fokus er især på at afklare akustiske forhold og skabe rumligheder, der giver mulighed for individuel undervisning eller samspil i større grupper.

25.06.2015

Valby Maskinfabrik, nye boliger

 

Tegnestuen har skrevet kontrakt på skitsering og projektering af 110 boliger beliggende på Valby Maskinfabriks tidligere arealer.

Byggeriet er tredje etape i samarbejde med De Forenede Ejendomsselskaber A/S og har et samlet areal på ca. 11.000 kvm.

24.02.2015

Gribskov Rådhus, ny indretning

 

Kim Bjørn Arkitekter skitserer for tiden på en ny indretning af kælderetagen på Gribskov rådhus.

Etagen skal rumme nye faciliteter for omklædning, trykkeri, postsortering, lager samt møde- og loungefaciliteter. 

24.02.2015

Svend Gønge Skolen, Lundby

 

Kim Bjørn arkitekter er sammen med fem andre arkitektvirksomheder prækvalificeret til rollen som totalrådgiver i forbindelse med den kommende ombygning af Svend Gønge Skolen i Lundby nær Vordingborg.

21.01.2015

Maglehøjskolen, nye tage

 

Tegnestuen har det seneste år arbejdet med totalrenovering af Maglehøjskolens tage, hvor alle flade tage er skiftet ud, vinduespartier fornyet og hele skolen har fået nye lofter.  

 

Vi er nu ved at lægge hånd på sidste etape vedr. energioptimering og renovering af bygningens tage efter energi-klasse 2015.

07.11.2014

Ny afdeling i Haslev

 

Vi udvider tegnestuen og åbner pr. 20. oktober en ny afdeling i Haslev, Faxe kommune.

 

Afdelingen ledes af Martin Mandrup, som har en tæt tilknytning til lokalområdet, hvor han er født, opvokset og uddannet fra byggeteknisk højskole i Haslev.

 

Med udvidelsen vil vi fremover være endnu bedre i stand til at servicere vores kunder i området samt udvikle nye samarbejder med lokale kræfter både i det offentlige og det pivate byggeri.

 

20.10.2014

Stærekassen, nye faciliteter

 

Tegnestuen udvider faciliteterne for FBE til Den Kongelige Livgarde som har fået til huse i Stærekassen ved Kongens Nytorv. 

Opgaven indebærer blandt andet nye omklædningsfaciliteter, opgradering af køkken, spiseområde og terrasse samt opbevaring for instrumenter.

17.10.2014